Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht als:

1) U ondersteuning krijgt van de voedselbank, dit kan aantonen door middel van een mail van de coördinator van de betreffende voedselbank.

2) U woont in de stad Utrecht postcode gebied 3451 t/m 3455, 3511 t/m 3515, 3521 t/m 3528, 3531 t/m 3534, 3541 t/m 3546, 3550 t/m 3555, 3561 t/m 3566, 3571 t/m 3573 en 3581 t/m 3585.

3) U staat niet ingeschreven en krijgt geen ondersteuning van een andere Dierenvoedselbank.

4) Heeft u huisdieren jonger dan 1 jaar, dan wordt de aanvraag ter ondersteuning niet in behandeling genomen.

5) Heeft u meerdere reuen en teven of  meerdere katers en poezen in uw bezit en zijn zij niet gecasteerd of gesteriliseerd dan wordt de aanvraag ter ondersteuning niet in behandeling genomen.


Regels en voorwaarden van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht:

 * Tijdens het invullen van de vragen op het aanmeld formulier moeten alle vragen ingevuld worden, gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet verstuurd. Hiermee gaat u akkoord dat de bestuursleden van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht inzage heeft in uw verstrekte gegevens. 

 * De aanvrager wordt gevraagd hoeveel huisdieren men heeft, dit wordt genoteerd.
 
* Aanvrager krijgt voor maximaal 3 huisdieren voer ter ondersteuning per week of in overleg per 2 weken mee.
  
* Nadat de aanvrager zich heeft aangemeld en vervolgens niets meer laat horen in een tijdsbestek van 1 week na aanmelding, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.

 * De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel, droogvoer.

* Stichting Dierenvoedselbank Utrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het huisdieren voer.

* Wanneer u voer of andere verkregen benodigdheden van Stichting  Dierenvoedselbank Utrecht niet gebruikt om welke reden dan ook bent u verplicht het weer in te leveren. Het mag niet verkocht, geruild of weggegeven worden.

* De eerste keer dient de aanvrager zelf de voeding op te komen halen, dit om te controleren of de juiste persoon de aanvraag heeft gedaan en een persoonlijk gesprek te voeren. 

 * U neemt tijdens de eerste uitgifte het paspoort mee van het huisdier waarvoor u ondersteuning aan heeft gevraagd. Neemt u het paspoort niet mee dan wordt er geen ondersteuning meegegeven. 

* Stichting Dierenvoedselbank Utrecht verwacht van de aanvrager open en eerlijkheid, de aanvrager heeft een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke situatie.

* U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden met een geldende reden via de email. Niet op komen dagen zonder opgave van reden of te laat afmelden dan wordt de aanvrager uitgeschreven en is niet meer welkom. 

* De voeding mag door iemand anders opgehaald worden, mits in overleg en met goedkeuring van de Stichting. Dit wordt minimaal 1 dag van te voren aan de Stichting voorgelegd via de email 

info@dierenvoedselbankutrecht.nl


* Aanvrager wordt ten strengste afgeraden om in de situatie waarin men ondersteuning voor hun huisdier(en) vraagt nog 1 of meerder huisdieren aan te schaffen, (tijdelijk) op te vangen of mee te fokken. Wordt deze regel genegeerd dan stopt per direct de ondersteuning voor de aanvrager.

* Stichting Dierenvoedselbank Utrecht behoud het recht om de huisdieren door te verwijzen naar de samenwerkende dierenarts voor een consult. Mocht dit geweigerd worden kan de ondersteuning per direct stoppen. De kosten voor dit consult zijn voor de Stichting.
 
* Indien mogelijk ondersteund Stichting Dierenvoedselbank Utrecht bij dierenarts kosten met de samenwerkende dierenarts, zoals chippen, sterilisatie en castratie en overige gezondheidsproblemen. Wanneer een dergelijke behandeling plaatsvindt is de eigenaar van het huisdier verplicht 10% van de rekening zelf te betalen.

* Om de 6 maanden na aanmelding vindt er een controle plaats.
Dit om na te gaan of er misschien een verbetering in de financiële situatie van de aanvrager is voort gekomen.
Mocht het zo zijn dat de aanvrager boven de bovengenoemde voorwaarden niet meer voldoen dan krijgt de aanvrager geen ondersteuning meer. 

* Bij elke verandering in uw huishoudelijke samenstelling dient u dit per direct via de email door te geven.

 * Bij elke verandering van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht wordt de aanvrager zowel persoonlijk als via de email op de hoogte gesteld.

* De aanvrager gaat er mee akkoord dat de gegevens zolang de ondersteuning duurt in bezit van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht blijven. Na beëindiging van de ondersteuning worden de gegevens van de aanvrager vernietigd.

 * U krijgt voor maximaal 3 jaar ondersteuning en is eenmalig.

* Mocht 1 of meerdere regels zoals hierboven beschreven zijn overtreden worden, dan stopt per direct de ondersteuning.

* Deze regels zijn opgesteld om misbruik proberen te voorkomen en baasjes in echte financiële nood te kunnen helpen.