Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht als:

1) U ondersteuning krijgt van de voedselbank, dit kan aantonen door middel van een mail van de coördinator van de betreffende voedselbank.

2) U woont in de stad Utrecht postcode gebied 3451 t/m 3455, 3511 t/m 3515, 3521 t/m 3528, 3531 t/m 3534, 3541 t/m 3546, 3550 t/m 3555, 3561 t/m 3566, 3571 t/m 3573 en 3581 t/m 3585.

3) U staat niet ingeschreven en krijgt geen ondersteuning van een andere Dierenvoedselbank.

4)Huisdieren jonger dan 1 jaar worden niet ondersteunt.


Regels en voorwaarden van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht:

 *Na het invullen van het aanvraag formulier dient u alle gevraagde formulieren die op het aanmelding formulier staan terug te sturen naar Stichting Dierenvoedselbank Utrecht om de aanvraag in te dienen. Hiermee gaat u akkoord dat de bestuursleden van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht inzage heeft in uw verstrekte gegevens. Zonder goed ingevuld formulier en gevraagde stukken kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden. Voor alle documenten geldt dat deze niet verlopen zijn.


*Stichting Dierenvoedselbank Utrecht verwacht van de aanvrager open en eerlijkheid, de aanvrager heeft een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke situatie.

*Nadat de aanvrager zich heeft aangemeld en vervolgens niets meer laat horen in een tijdsbestek van 1 week na aanmelding, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.

*De eerste keer dient de aanvrager zelf de voeding op te komen halen, dit om te controleren of de juiste persoon de aanvraag heeft gedaan en een persoonlijk gesprek te voeren.

*De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel,droogvoer.

*Stichting Dierenvoedselbank Utrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het huisdieren voer.

*Wanneer u voer of andere verkregen benodigdheden van Stichting  Dierenvoedselbank Utrecht niet gebruikt om welke reden dan ook bent u verplicht het weer in te leveren. Het mag niet verkocht, geruild of weggegeven worden.


*Aanvrager krijgt voor maximaal 3 huisdieren voer ter ondersteuning per week of in overleg per 2 weken mee.

*De voeding mag door iemand anders opgehaald worden, mits in overleg en met goedkeuring van de Stichting. Dit wordt minimaal 1 dag van te voren aan de Stichting voorgelegd.

*Niet op komen dagen zonder opgave van reden dan wordt de aanvrager uitgeschreven en is niet meer welkom. Dit geldt ook voor te laat afmelden, u dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden met een geldende reden via de email.


*De aanvrager wordt gevraagd hoeveel huisdieren men heeft, dit wordt genoteerd.

*Stichting Dierenvoedselbank Utrecht behoud het recht om de huisdieren door te verwijzen naar de samenwerkende dierenarts voor een consult. Mocht dit geweigerd worden kan de ondersteuning per direct stoppen. De kosten voor dit consult zijn voor de Stichting.
 
*Indien mogelijk ondersteund Stichting Dierenvoedselbank Utrecht bij dierenarts kosten met de samenwerkende dierenarts, zoals chippen, sterilisatie en castratie en overige gezondheidsproblemen. Wanneer een dergelijke behandeling plaatsvindt is de eigenaar van het huisdier verplicht 10% van de rekening zelf te betalen.

*Aanvrager wordt ten strengste afgeraden om in de situatie waarin men ondersteuning voor hun huisdier(en) vraagt nog 1 of meerder huisdieren aan te schaffen.Wordt deze regel genegeerd dan stopt per direct de ondersteuning voor de aanvrager.

*Om de 6 maanden na aanmelding vindt er een controle plaats.
Dit om na te gaan of er misschien een verbetering in de financiële situatie van de aanvrager is voort gekomen.
 Mocht het zo zijn dat de aanvrager boven de bovengenoemde voorwaarden niet meer voldoen dan heeft de aanvrager geen recht meer op de ondersteuning.

*U krijgt voor maximaal 3 jaar ondersteuning.

* De aanvrager gaat er mee akkoord dat de gegevens zolang de ondersteuning duurt in bezit van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht blijven. Na beëindiging van de ondersteuning worden de gegevens van de aanvrager vernietigd.

*Bij elke verandering van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht wordt de aanvrager zowel persoonlijk als via de email op de hoogte gesteld.

*Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is dient u zich bij  uw eerste bezoek te legitimeren.

*Mocht 1 of meerdere regels zoals hierboven beschreven zijn overtreden worden,dan stopt per direct de ondersteuning.

*Deze regels zijn opgesteld om misbruik proberen te voorkomen en baasjes in echte financiele nood te kunnen helpen.