Aannamebeleid vrijwilligers

Aanleiding:
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht  werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze Stichting. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden de cliënten niet wekelijks de ondersteuning voor hun huisdieren kunnen verkrijgen. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en veilig voelt nu en in de toekomst, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Besluit:
Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de Stichting een functie te vervullen.

Daarom neemt Stichting Dierenvoedselbank Utrecht de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:
• een kennismakingsgesprek met een of meerdere leden van het bestuur.
• voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;

Bij het intake- gesprek worden de volgende punten met de vrijwilliger besproken:
• de doelstelling ( en ) van het project
• beschikbare tijd van de vrijwilliger
• motivatie en achtergrond
• capaciteiten, interesses en vaardigheden van de vrijwilliger, die van belang zijn voor het uitoefenen van zijn specifieke taak
• afspraken binnen de organisatie waar de vrijwilliger zich aan moet houden
• bereidheid tot samenwerking en overleg
• de afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst( een contract)  waarin de onderlinge afspraken zijn opgenomen en deze wordt door beide partijen ondertekend.

Werktijden, inwerktijd en opzegtermijn.
• de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
• bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.
• inwerkperiode begeleid door het bestuurslid en vrijwilligers.