Gedragscodes vrijwilliger Stichting Dierenvoedselbank Utrecht 

Iedereen is uniek en heeft een eigen manier in hun omgang met anderen. Dit moet vooral zo blijven en niet teveel omgeven worden met regels. Tegelijkertijd is het nodig om algemene regels te hebben waar iedereen zich aan moet houden om misverstanden te voorkomen. Hierom vraagt Stichting Dierenvoedselbank Utrecht jou als vrijwilliger om deze gedragscode te ondertekenen. Door te ondertekenen verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je in elk contact niet tegen de gedragscode in zult handelen.

• de vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt.
• de vrijwilliger respecteert de leefwijze van de cliënt.
• de vrijwilliger richt zich vooral op praktische ondersteuning. Zij mengt zich niet in privé zaken.
• de vrijwilliger gaat zorgvuldig om met informatie over de cliënt. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
• de vrijwilliger maakt persoonlijk geen gebruik van beeldmateriaal van de cliënt.
• de vrijwilliger accepteert en geeft geen (im-)materiële vergoedingen.
• de vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de cliënt/ vrijwilligers. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger cliënt zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• de vrijwilliger informeert bij complexe situaties altijd bij de bestuursleden naar de beste manier van handelen.
• de vrijwilliger gaat akkoord met de gedragscode en zal deze ook ondertekenen.