mrt 20, 2020

Maatregelen in verband met het corona virus


Categorie: Berichten
Ingezonden door: Dierenvoedselbank Utrecht

Maatregelen in verband met het corona virus

Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

 

Als eerste volgen wij de adviezen van het RIVM, dit zijn de reeds bekende maatregelen.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 

 
Daarnaast heeft het bestuur de nodige extra maatregelen moeten nemen:

 
1) Donaties in goederen kunnen zolang het voor onze inzamel punten mogelijk is daar gebracht worden. Kijk hiervoor op de volgende pagina waar u goederen kunt doneren:

https://www.dierenvoedselbankutrecht.nl/index.php?page=inzamelpunten

 Op onze locatie is het alleen mogelijk om donaties te brengen per afspraak via de mail:

info@dierenvoedselbankutrecht.nl

 
2)De uitgifte voor de ondersteunde baasjes gaat onder strenge maatregelen begin Mei weer beginnen.

 
3)Achter de schermen blijven de vrijwilligers druk bezig om er voor te zorgen dat er voldoende aanvoer is, waarbij de contacten tot een minimum worden beperkt. Dit uit veiligheid voor onze collega Stichting, vrijwilligers, omwonenden en deelnemers.

Mocht er hiervoor hulp nodig zijn dan wordt er een oproep geplaatst.

 
4)Tot nadere order worden nieuwe ondersteuning aanvragen niet in behandeling genomen. Naar verwachting kunt u in Juni weer een aanvraag indienen.

 
5)Voor noodgevallen onder onze ondersteunde baasjes zijn wij per mail bereikbaar. Voor andere noodgevallen is het mogelijk om via de hulpinstanties ons per mail te contacten. Er wordt zo spoedig mogelijk gereageerd.

 
6)Via de website, Facebook  en Twitter proberen wij iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.


Door het programma Typisch Zuilen zijn er erg veel positieve en hartverwarmende reacties en donaties binnengekomen, hier zijn wij heel erg dankbaar voor. De financiële donaties die Stichting Dierenvoedselbank Utrecht heeft ontvangen zijn op dit moment dan ook meer dan welkom. Dit zorgt ervoor dat de ondersteunde huisdieren geholpen kunnen blijven worden, denk hierbij ook aan de dierenarts kosten die hard nodig zijn. Helaas is het zo dat kosten toch onverwacht hoger liggen dan normaal, er worden fondsen aangeschreven en is het onzeker of deze gehonoreerd worden.

Zonder uw donatie staan wij stil. Hopelijk kan er op u steun worden gerekend in deze moeilijke en onzekere tijd om door te kunnen gaan.

Op de website kunt u een donatie knop vinden of u kunt een willekeurig bedrag rechtsreeks op de rekening van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht doen.

t.n.v. Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Rekeningnr.: NL12ABNA0502501472
KvK nummer: 61128368


Namens de ondersteunde dieren bedankt voor uw bijdrage!


Met dit bericht hopen wij iedereen op de hoogte gebracht te hebben.

Wij danken u voor uw begrip,

namens de bestuursleden en vrijwilligers Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

Bianca

Daphne

Robbert

Anita

Peter

Kaman

Claudia

Linda

Gerard 

 E-mail:              info@dierenvoedselbankutrecht.nl

 Website:          https://www.dierenvoedselbankutrecht.nl/  

 Facebook:       https://www.facebook.com/dierenvoedselbankutrecht

 Twitter:           @DierenvbUtrecht